Zašto lažemo?
Svi lažemo, iako znamo da ne treba. Pa zašto to, ipak, radimo?

Potreba za prihvaćanjem, očuvanje samopouzdanja, izbjegavanje nevolja – razlozi su mnogobrojni. Ali, prema novoj studiji koja će biti objavljena u žurnalu Psychological Science veliki faktor je – vrijeme.

Istraživači sa Sveučilišta u Amsterdamu i Beer Ševa obavili su pokuse u kojima su sudionici bacali kockice za novac. Istraživači nisu mogli vidjeti brojevi, a što je broj bio veći, viša je bila i novčana nagrada.

Jedna skupina sudionika imala je samo 20 sekundi da kaže koji je broj dobila, dok je druga imala na raspolaganju neograničeno vrijeme.
Iako znanstvenici nisu znali koji broj su sudionici dobili, mogli su pretpostaviti da li su lagali uspoređivanjem njihovih odgovora sa odgovorima koje bi dobili iz “poštenog” bacanja, bez laži.

Oni koji su bili pod vremenskim pritiskom uglavnom su lagali i prijavljivali veći dobiveni broj. Lagali su i oni koji nisu bili pod pritiskom, ali ne u tolikoj mjeri.
“Ljudi obično znaju da je loše da lažu samo im treba vrijeme da postupe ispravno”, kaže Šaul salve jedan od istraživača.

Drugo istraživanje pokazalo je da iskrenost može imati dobrobiti ne samo na očuvanje prijateljskih i ljubavnih odnosa. Ona je povezana s boljim mentalnih i fizičkim zdravljem.
“Prema nekim pokazateljima, ljudi lažu u prosjeku 11 puta tjedno. Željeli smo da otkrijemo da li iskreniji život možde biti i zdraviji “, kazala je dr. Anita Kelly, profesorica psihologije na Sveučilištu Notre Dame. “Pojedinci koji su mogli svjesno smanjiti svoje svakodnevne laži imali su značajno bolje zdravstveno stanje”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.