Ako ste već dugo pušači, možete smatrati zašto prestati pušiti sada kada je šteta već učinjena? Ali nedavna istraživanja pokazuju da i najstariji pušači mogu imati značajne koristi od ‘bacanja cigarete’.

Na temelju pregleda prethodnih istraživanja tri naučnika iz njemačkog Centra za istraživanje raka u Heidelbergu utvrdili su da pušači u dobi od 60 godina po prestanku pušenja mogu smanjiti rizik od prerane smrti za 28 posto.

Pregled je uključio 17 istraživanja iz SAD, Kine, Australije, Japana, Engleske, Španjolske i Francuske pri tome se promatralo negdje od 863. do 877,243 ljudi u razdoblju od tri do 50 godina. Sve u svemu, istraživanje je pokazalo da su sadašnji pušači imali najveću stopu smrtnosti u svim istraživanjima: pušači u dobi od 60 godina su imali 83% veću vjerojatnost da umru, u usporedbi s ljudima koji nikada nisu pušili. Za usporedbu, bivši pušači u dobi od 60 godina su imali 34% veću vjerojatnost da umru od ljudi koji nikada nisu pušili.

U popratnom uvodniku dr. Tai Hing Lam sa Univerziteta u Hong Kongu dodatno razmatra smanjenje rizika prema dobi. Odvikavanje od pušenja smanjuje rizik od prerane smrti za 21 posto za osobe u njenim 60-im, a 27 posto za osobe u njenim 70-im godina, a 24 posto za one koji su u 80-im godinama života.

Rizik od smrti ‘osobito se smanjuje s vremenom nakon prestanka pušenja, čak i u starijoj životnoj dobi’, navode autori. Drugim riječima, ljudi kada prestanu pušiti, smanjuju rizik od prerane smrti. ‘Čak i starije ljude koji puše cijeli život, bez zdravstvenih posljedica, treba poticati i podržavati da prestanu pušiti’, navode autori.

‘Mnogi stariji pušači pogrešno smatraju da su prestari za prestanak ili prestari da im prestanak pušenja može koristiti. Zbog obrnute uzročnosti, kada svjedoče smrti dugogodišnjih poznanika, koji su nedavno prestali pušiti, neki pogrešno smatraju da odvikavanje može biti štetno’, piše dr. Lam.

Lam savjetuje liječnicima način na koji svojim pacijentima, mogu pomoći da prestanu pušiti.

1. Pitajte ih da li puše.

2. Upozorite pacijente koji puše govoreći: ‘Ako i dalje pušite, vaše šanse da umrete od bolesti uzrokovanih pušenjem (poput raka, bolesti srca, moždanog udara, respiratorni bolesti i još mnogo drugih ozbiljnih bolesti) iznosi 50% (67% za najmlađe, 40% za vrlo stare osobe).’

3. Savjetujte ih da ako odmah prestanu, rizik će se uvelike smanjiti (za 25 posto u starosti i mnogo više prije navršenih 40 godina).

4. Referirajte se na klinike za odvikavanje

5. Ustrajte na tome sve dok ne prestanu pušiti. Ako ste pomogli dvjema osobama da prestanu pušiti, spasili ste barem jedan život.

Leave a Reply

Your email address will not be published.