FbinfoBAR
 
logo
 
 
spacer spacer
spacer
spacer
spacer
spacer spacer

Neprofesionalnost uposlenika Ministarstva

U Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održan je 3. međunarodni okrugli sto o implementaciji Bolonjskog procesa u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Tema je bila „Infrastrukturni kapaciteti i studentski standard u implementaciji Bolonjskog procesa”.

Poražavajuća je činjenica da se Okrugli sto održao u rektoratu Univerziteta u Sarajevu, a da uposlenici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na čelu sa ministricom Melihom Alilć nisu dozvolili da se studentima obrate njihovi legalni i legitimni predstavnici studenata tj. članovi Studentskog parlamenta.

Napominjemo, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je jedino, krovno, legalno i legitimno demokratski organizirano udruženje, sa ciljem da zastupa, promoviše, štiti i ostvaruje interese i prava studenata, Univerziteta u Sarajevu kao najbrojnijeg univerziteta u BiH. 

Umjesto nas, legalnih i legitimnih predstavnika studenata koji smo učestvovali sa referatima na istim ili sličnim okruglim stolovima, pričali nelegalni i nelegitimni predstavnici studenata Univerziteta u Sarajevu, ali ni drugih javni univerziteta u BiH.

Ovaj okrugli sto pokazao je (ne)profesionalnost i (ne)kompetentnost uposlenika Ministarstva i plaši nas činjenica da su nama studentima kao i uposlenicima Univerziteta poznati uzroci problema implementacije Bolonjskog procesa, ali je po svemu sudeći lakše da ih po ko zna koji put iznose, diskutuju o njima, nego da nešto konkretno, nadležni od kantonalnog do Federalnog Ministarstva Obrazovanja i Nauke, urade u rješavanju nagomilanih studentskih muka i problema. 

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu – SPUS, je osnovan 2008. godine,  kao jedino, krovno, legalno i legitimno demokratski organizirano udruženje, sa ciljem da zastupa, promoviše, štiti i ostvaruje interese i prava studenata, te doprinese poboljšanju studijskih i socijalnih odnosa, kao i da razvija druge interesne aktivnosti studenata Univerziteta u Sarajevu.

Studentski parlament – SPUS čine asocijacije fakulteta, akademija i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu. Djeluje u interesu razvoja i napretka kvaliteta studija i studentskog standarda na Univerzitetu u Sarajevu

Svaki aktivan student Univerziteta u Sarajevu ima pravo da bira i da bude biran u organe SP-a, a organi Studentskog parlamenta:

- Skupština,
- Nadzorni odbor,
- Izvršni odbor sa komisijama:
Komisija za kulturu i zabavu; sport  i sportska pitanja, reformu nastavnog plana i programa, studentski standard i praksu, međunarodnu saradnju, informisanje i odnose sa javnošću, naučno – istraživački rad i komisija za odnose sa privredom,
- Generalni sekretar,
- Potpredsjednik i
- Predsjednik.
SPUS želi da u svakom trenutku i u pravom smislu funkcioniše sistem komunikacije i rada jer postoji radi studenata i služi studentima.
SPUS želi da otkloni strahove i zadovolji potrebe - nadanja studenata, da bude pravi servis studentima u rješavanju problema i realizaciji projekata, da iskreni rad i trud rezultira kolektivnom studentskom srećom i zadovoljstvom.
SPUS želi da timski sa studentima i Univerzitetom sustignu zaostatke u reformi obrazovanja ali i da poboljša uslove rada, ambijentalnost i kvalitetu studiranja i studentskog standarda na Univerzitetu što će rezultirati željenom kvalitetom, kako bi se lakše pozicionirali i bili stabilnji na tržištu.

Na kraju, vrijeme je da se studenti oslobode bezvoljnosti, straha i pokažu da su zainteresirani, smjeli, voljni i odlučni kada su u pitanju dešavanja na Univerzitetu i društvu. Jer studenti su ti koji sa sobom trebaju donijeti pozitivne promjene.


Studentski parlament realizira projekate koji su direktno vezani za uslove i kvalitetu studentskog standarda i studiranja na UNAS i ima predstavnike u Odboru za upravljanje kvalitetom, Odbor za etička pitanja i Komisiji za predlaganje mjera za sprečavanje korupcije na Univerzitetu u Sarajevu, koja je oformljena na inicijativu SPUS-a.

SPUS omogućava i podržava učestvovanje studenata u inovacijama nastavnih planova i programa, u naučno-istraživačkim aktivnostima, akademskim razmjenama, naučnim putovanjima i ekskurzijama, seminarima, konferencijama, radionicama i drugima naučnim aktivnostima, koje se organiziraju i realiziraju širom Europe i šire.

SPUS je jedan od suorganizatora u aktivnostima i manifestacijama  Univerziteta kao što su: Dani Univerzitetske berze, IV Savjetovanje, Obilježavanje 60. godina Univerziteta, Biciklijada-Memorijal “Suada Dilberović”, Tribine UNSA, Zajednička promocija diplomanata i magistranata UNAS, Memorijalna posjeta Srebrenici 11. juna i 11. jula, “Univerzitetski zimski dan” , “Univerzitetski porodični dan” i dr.

SPUS podržava fondove “Acc. Edhem Čamo” i “Suada Dilberović”!
Studentski parlament svakodnevno komunicira i odašilje korisne informacije, asocijacijama fakulteta/akademija i pridruženih članicama, o aktivnostima u SPUS-u, na Univerzitetu, te o stipendijama, akademskim razmjenama, naučnim putovanjima i ekskurzijama, seminarima, konferencijama i  dr. naučnim aktivnostima.
SPUS komunicira studentima sa telefonom, mailom, facebook grupom SPUS, web sajtovima: www.spus.ba; www.unsa.ba. SPUS organizira svako 15 dana radni sastanak Izvršnog odbora, kao i mjesečne redovne radne sastanake asocijacija, ili po potrebi i vanredne radne sastanke.
Nakon Izborne skupštine 10. 02. 2010. godine,  prvi koraci SPUS-a bili su uspostavljanje sistema komunikacije, jer je on preduslov uspješnog rada. Nesmetana komunikacija sa asocijacijama, studentima, Rektoratom, te razmjena informacija i ideja.
SPUS želi da u svakom trenutku funkcioniše sistem komunikacije i rada, da zna sa kakvim se problemima susreću studenti fakulteta/akademija i domova, kako bi pravovremeno pomogli u rješavanju istih.


NEKE OD NAJZNAČAJNIJIH AKTIVNOSTI DO NOVEMBRA
 U MANDATU 2010. – 2011. SU:

Treća izborna skupština Studentskog parlamenta

U Svečanoj sali Rektorata 10. februara (srijeda) održana izborna skupština Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS). Više od 50 predstavnika studentskih asocijacija fakulteta/akademija i pridruženih članica izabrali su svoje predstavnike na nivou Univerziteta koji djeluju u interesu razvoja i napretka kvaliteta studija i studentskog standarda te drugih pitanja od značaja za položaj studenata na Univerzitetu i društvu,

Za novog predsjednika izabran je Adnan Bajrić, dosadašnji predsjednik Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka „SPONA“ dok je nova potpredsjednica Samra Sehagić, studentica Filozofskog fakulteta a generalni sekretar Anes Hodžić, Fakultet političkih nauka. Pored njih izabrani su članovi izvršnog i nadzornog odbora.

Dani univerzitetske berze“
U prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu nedavno je održana manifestacija „Dani univerzitetske berze“, koja je od velikog je značaja kako za Univerzitet, tako i za cijelo bosanskohercegovačko društvo.
Cilj ove značajne manifestacije, na kojoj je učešće uzelo akademsko osoblje i studenti Univerziteta u Sarajevu, privrednici, predstavnici državnih institucija i predstavnici kulturno-umjetničkih institucija, jeste razmjena naučno-stručnih i umjetničkih iskustava i uspostavljanje tješnje saradnje između nauke, privrede i kulture.
O projektu Laptopom u svijet znanja i biznisa - laptopi za studente, nastavnike i saradnike Univerziteta u Sarajevu govorili su gospodin Nedžad Rešidbegović, generalni direktor BH Telecoma i gospodin Adnan Bajrić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. 
„Ovaj projekt predstavlja prirodni nastavak našeg partnerstva koje je u prošlosti manifestirano na mnoge načine. Projekt Laptopom u svijet znanja i biznisa od velikog je interesa za BH Telecom, ali i od značajnog interesa za bosanskohercegovačko društvo. Mi ćemo podržati ovaj projekt, kao i sve ono što je od interesa za BiH, a dat ćemo doprinos da se taj interes i razvije, kako bi bh. društvo moglo da se transformiše u društvo 21. vijeka koje može da odgovori na sve izazove.“ – naveo je gospodin Rešidbegović, generalni direktor BH Telecoma.
„Finansijska, materijalno-tehnička, kadrovska i druge krize, nažalost, uvećale su brojne probleme i usporile uspostavljanje kvalitetnijeg sistema u našoj akademskoj zajednici. Želja i pristanak asocijacija fakulteta/članica da radimo zajedno ohrabrila me je, kao i moje kolege studente da vjerujemo i pokažemo kako je zaista timski moguće brže i lakše rješiti probleme i uspostaviti kvalitetniji sistem.

Naravno, u skladu sa finansijskim, materijalnim, kadrovskim, vremenskim i drugim okolnostima mi ćemo promišljeno i odlučno pokazati i dokazati da smo spremni kroz kvalitetniji sistem riješiti sve probleme i na taj način kontrolirati ali i poboljšati dosadašnje uvjete rada i studiranja na UNSA.
Jedan od najboljih pokazatelja našega opredjeljenja jeste i ova manifestacija i potpisivanje sporazuma o uspostavljanju suradnje sa BH Telelocomom za realizaciju projekta „Laptopom u svijet znanja i biznisa“ – istakao je predsjednik SPUS-a Adnan Bajrić.

Prvi put na Univerzitetu u Sarajevu „Studentske tribine“
Studentski parlament je potpisao Sporazum o saradnji sa Rektoratom UNSA da se u ciklusu Univerzitetskih tribina realiziraju i studentske tribine.
Studenti će aplicirali sa temama uz kratki siže, a SP će u saradnji sa Rektoratom napraviti selekciju i raspored održavanja te obavjestio kolege studente, asisente, profesore i drugo osoblje UNSA o datumu održavanja.
Ovo je prvi put u 60. godina postojaja UNSA da studenti izlažu rezultate svog istraživanja i rada pred kolegama studentima i profesorima UNSA. Ističemo da će prezentacije – izlaganja biti objavljeni na web sajtu SP-a i UNSA ali i publikovani kao izdanje SP-a.

IV Savjetovanja o reformi visokog obrazovanja na UNSA

Univerzitet u Sarajevu organizuje četvrto po redu Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu na temu: „Razvoj sistema upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju“, koje će biti održano 16. i 17. aprila (petak i subota) 2010.

Pored brojnih profesora i asistenata UNSA te gostiju učestovaće i studenti sa referatima - svojim viđenjem i ocjenom o kvaliteti visokog obrazovanja.

 “Dani otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu i Studentskog parlamenta”

Studentski parlament u saradnji sa Rektoratom Univerziteta u Sarajevu realizuje projekat pod nazivom “dani otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu i Studentskog parlamenta”. Projekat ima za cilj da se maturantima, budućim studentima, približi i predstavi najstariji Univerzitet u Bosni i Hercegovini kojem je prvenstveno cilj kvalitetno obrazovanje. Prezentaciju, promomaterijal, sačinjavaju informacije o fakultetima/akademijama Univerziteta, SPUS-u, mapa grada Sarajeva sa putokazima-adresama svih fakulteta/akademija, studentskih domova, državnih i drugi bitnih institucija. U prilogu: Informacije o SPUS-u za Maturante – buduće studente i Mapa Sarajeva. Materijali se također mogu preuzeti sa:
http://unsa.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=513&Itemid=334

SA INDEKSOM UNSA POPUSTI NA SAJMU KNJIGA I UČILA 2010.

Studentskog parlamenta u saradnji sa Univerzitetom i fakultetima/akademijama omogućio studentima, da prilikom kupovine izdanja UNSA na ovogodišnjem Sajmu knjiga i učila 2010., na osnovu - pokaz indeksa ostvare do 50 % popusta.

Također, u saradnji sa Organizatorima ovogodišnjeg Sajma knjiga i učila, na osnovu indeksa UNSA omogućeno je 20-30 % popusta prilikom kupovine ostalih knjiga i učila. Vjerujemo da su ovim činom studenti biti u prilici lakše i jeftinije doći do potrebnih knjiga i učila.

Prvi put
USVOJEN ZAKON O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU
Vlada KS jednoglasna

Vlada KS jednoglasno usvojila Zakon o studentskom organizovanju. Prvi put da studenatska populacija ima zakon koji reguliše, između ostalog, osnivanje, djelatnost, organizovanje, izbor, ostvarivanje studentskih prava, položaj i način finansiranja, studentskih organizacija na visokoškolskim ustanovama.
Ovim Zakonom visokoškolske ustanove su dužne da asocijacijama obezbjede prostoriju, plate struju, grijanje, internet i telefon. „Raduje nas da su prilikom izrade Zakona o SO direktno učestvovali predstavnici studentskih asocijacija-organizacija koje čine Studentki parlament.
Također, smo zadovoljni da smo tokom svih aktivnosti odolijevali pokušajima manipulacije i zloupotrebe ovim Zakonom i ovom brojnom populacijom. Vjerujemo da će se Zakon sprovoditi u pravom smislu i da više neće biti pojedinaca koji okupe oko sebe još nekoliko studenata registriraju organizaciju i kažu kako predstavljaju studente, pregovaraju u njihovo ime a ustvari gledaju lične interese.

Čestitamo svima onima koji su dali doprinos a posebno Studentskom parlamentu kao jedinom krovno organiziranom udruženju koje zastupa interese 40.000 studenata UNSA i kao glavnom nosiocu aktivnosti kada je riječ o Zakonu.“ Adnan Bajrić

 

Realiziran jedan od najprepoznatljivijih projekata Studentskog parlamenta
VLADA USVOJILA ODLUKU O SUBVENCIONIRANJU I PARTICIPACIJI U TROŠKOVIMA PRIJEVOZA

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 48. sjednici donijela Odluku o subvencioniranju i participaciji u troškovima prijevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za redovne i redovne-samofinansirajuće studente na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo za 2010. godinu.
Cijena godišnje prijevozne karte sa PDV-om iznosi 50,00 KM, a ova uplata će se vršiti pri preuzimanju navedene karte.
Godišnja prijevozna karta važi za tekuću kalendarsku godinu, bez obzira na to kada je kupljena i važi uz lični identifikacioni dokument studenta.
Ovom kartom student ostvaruje pravo na neograničen broj vožnji u svim prijevoznim sredstvima javnog gradskog i prigradskog saobraćaja na području Kantona Sarajevo, osim na komercijalnim linijama.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizovalo okrugli sto
„Stanje i perspektive Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizovalo je u četvrtak 29.04.2010. godine  u Mostaru okrugli stol na temu „Stanje i perspektive Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Ovom skupu prisustvovalo je preko šezdeset predstavnika resornih ministarstava, predsjednik Rektorske konferencije/zbora BiH, rektora javnih i privatnih univerziteta i njihovih predstavnika, zatim predstavnika državnih agencija koje se bave visokim obrazovanjem, kao i predstavnika studentskih unija svih univerziteta. U u ime studenata svih univerziteta se obratio predsjednik Studentskog parlamenta UNSA Adnan Bajrić i između ostalog naglasio:

„...da je BiH bila nedovoljno spremna za provedbu Bolonje: neusklađena zakonska regulativa; reformu nastavnih planova i programa nije pratila odgovarajuća finansijska, kadrovska infrastruktura i materijalno tehnička podrška; nedostatak praktične nastave; mobilnosti studenata; nejasna sudbina i neprepoznavanje novostečenih akademskih zvanja na tržištu, neutemeljeno skraćivanje obavezne literature i važnih tematskih jedinica; mnogobrojnost studenata sa negativnim posljedicama prema nastavnom kadru –  profesorima i asistentima da se bave naučno-istraživačkim radom – da dalje napreduju ali i druga otvorena pitanja su usporila kvalitetniju implementaciju Bolonje kao i otklanjanje straha kod studenata da će im diplome biti priznate u Europi i da će doći do zaposlenja!“

Stručnom skupu prisustvovali su i predstavnici međunarodnih organizacija i institucija koje se bave razvojem visokog obrazovanja, Misije OSCE u BiH, Vijeća Evrope u BiH i druge.

 

Studentski parlament pozvao Ministarstvo obrazovanja i nauke KS

da adekvatno ulaže u VO

Bliži se vrijeme prijemnih ispita i upisa maturanata – brucoša na fakultete i akademije. Na Univerzitetu u Sarajevu će se na I i II ciklus upisati preko 9000 studenata što će kadrovski i prostorni kapacitet dodatno opteretiti, onemogućiti asistentima i profesorima da dalje napreduju, da se posvete naučno-istrazivačkom radu i time učiniti kvalitetu obrazovanja slabijom.


Ne želimo da Ministarstvo za obrazovanje i nauku KS diskriminira one koji žele da se obrazuju u ovom slučaju maturante ali ne želimo i nećemo dozvoliti da studenti I i II ciklusa u ovom slučaju nas 40.000 ali i novi broj tj. brucoši steknemo zvanja sa nekvalitetnim obrazovanjem.

Ovih dana smo uputili dopis u kojem ih pozivamo da adekvatno ulažu u nastavni proces Univerziteta u Sarajevu kroz prostorne, kadrovske i dr. neophodne kapacitete kako bi zadovoljili potrebe onih koji žele sticati obrazovanje kao i očuvali potrebnu-željenu kvalitetu obrazovanje.

Upozorili smo Ministarstvo ukoliko ne dođe do vidljivih ulaganja u prostorne, kadrovske i dr. kapacitete upoznaćemo studente i javnost te ih pozvati na odgovornost zbog kršenje Bolonjskih principa jer je nedovoljno da na osnovu ovog broja studenata u nastavnom procesu bude uključeno tek 1302 nastavnika i saradnika.

Također, snosiće posljedice zbog neodgovornog odnosa prema obrazovanju, opterećenju u nastavnom procesu i sudbinama nas studenata kao i asistenata i profesora.

 

Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu
Senat Univerziteta u Sarajevu proglasio 11. juli Danom sjećanja na genocid
u i oko Srebrenice

Na 17. sjednici, Senat Univerziteta u Sarajevu, proglasio 11. juli Danom sjećanja na genocid u i oko Srebrenice, sigurne zone UN-a, jula 1995. godine.

Odlukom su planirane kolektivne posjete Srebrenici koje će biti od velikog značaja studentima, profesorima i drugim uposlenicima Univerziteta. Na Dan sjećanja na genocid u i oko Srebrenice, sigurne zone UN-a, jula 1995., profesori i studenti bit će oslobođeni fakultetskih obaveza kako bi se prisjetili i odali počast svim žrtvama agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.

Podsećamo da je u Bosni i Hercegovini 1991. - 1995. godine, počinjen genocid a da je Međunarodni sud pravde u procesu BiH protiv Srbije i Crne Gore donio presudu 26. 02. 2007., u kojoj je između ostalog, utvrđeno da je genocid nad Bošnjacima počinjen u i oko Srebrenice, sigurne zone UN-a, jula 1995.; da se iz godine u godinu 11. jula obavlja dženaza i ukop ekshumiranih tijela; da je Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srebrenici kojom poziva države članice Evropske unije i zapadnog Balkana da obilježe 11. juli kao dan sjećanja na genocid počinjen u i oko Srebrenice.

 „Studentski parlament i Univerzitet u Sarajevu će uputiti isti prijedlog privatnim i državnim Univerzitetima u BiH, a potom i Vladama RS-a i FBiH kao i Predstavničkom domu i Domu naroda BiH.
Studentski parlament i studenti Univerziteta u Sarajevu, preživjele žrtve a posebno studenti preživjele žrtve genocida,  očekuju i vjeruju da će i ostali slijediti njihov primjer i proglasiti 11. juli Danom sjećanja na genocid u i oko Srebrenice, sigurne zone UN-a, jula 1995.“ Adnan Bajrić.

 

Studentsko parlament, Univerzitet u Sarajevu i JU Studentski Centar dao doprinos ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu

Zajednički projekat realiziran tako što su Studentski parlament i Univerzitet pozvali i ugostili profesore i studente sa prijateljskih univerziteta širom svijeta. Tokom dana SFF-a SPUS kao i UNSA je dogovorio značajan broj novih projekata sa prijateljskim univerzitetima u cilju bolje mobilnosti profesora ali i studenata.

 

Usvojene izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju

Ispunjeni zahtjevi: neophodno učešće studenata u tijelima i odborima Univerziteta, potvrđeno pravo glasa na Senatu, besplatni septembarski rok itd.

 

"Budi aktivan student - izađi i glasaj"

Centri civilnih inicijativa u saradanji sa Studentskim parlamentom UNSA, u petak 24. septembra 2010. godine, su organizovali forum sa mladim političkim kandidatima na predstojećim općim izborima, u okviru projekta "Budi aktivan student - izađi i glasaj".

Studenti su imali priliku da postavljaju pitanja, razgovaraju, čuju stavove i obećanja političara.

 

Neke od najznačajnijih aktivnosti Komisija su:

Komisija za kulturu i zabavu je učestvovao u  realizaciji projekata: "Dani arhitekture 2010.", na izložbi Pavela Pavelke "Ilimunation" kao i u aktivnosti studentskog festivala kulture "Utičnica".

Komisija za sport i sportska pitanja je učestvovala na internacionalnim takmičenjima u Beogradu, Osjeku i Ohridu. U Beogradu je osvojila 3 mjesto u ženskoj odbojci. U Osjeku i Ohridu je osvojila 1 mjesto u malom nogometu i imala najboljeg igrača, strijelca i golmana na pomenutim tačmičenjima - turnira.
U petak 29. oktobra u KSC Skenderija svečano je otvoren „Internacionalni studentski turnir – Sarajevo 2010“. Ovaj studentski turnir održavao se u periodu od 29. do 31. oktobra u sportskim dvoranama KSC Skenderija i imao je takmičenja u malom nogometu, košarci i odbojci, gdje su ekipe SPUS-a osvojile 1 mjesto u nogometu, košarci i 2 mjesto u dobojci i imali najboljeg igrača, strijelca i golmana na pomenutim tačmičenjima - turnira.
            Komisija za informisanje i osnose sa javnošću je realizirala radijsku emisiju „Studentski parlament“ na studentskom eFM radiju. Tokom emisija, promoviše se rad SPUS-a kao i članica SPUS-a, odašilju se brojne informacije o aktivnostima u SPUS-u, na Univerzitetu, kao i sve druge informacije koje su korisne studentima UNSA.

 

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu
5-12-2010

 
decembar, 2010
Natječaj: infoBAR promotivni spot
Utajio porez pa doktorirao na tu temu
Microsoft BiH okupio informaticare
Održan izbor najuspješnijih menadžera i kompanija
Bolonjski sistem ne prepoznaje Visoku stručnu spremu
Promocija knjige Menadžment ljudskih resursa
Shopping centar Alta 18.decembra otvara svoja vrata
Neprofesionalnost uposlenika Ministarstva
YERP anketa o reintegraciji migranata porijeklom iz BiH
Otvoren Panasonic eShop
oktobar, 2010
Nacionalna konferencija o zaštiti okoliša
 
Podijeli ovaj sadržaj:
Marketing blok
MAG! rubrike:
Auto i Moto
Društvo
Kultura
Film
Fotografija
Hrana i piće
Ljubav i seks
Moda
Muzika
Pomozimo
Posao
Sport
Tehnologija
Zanimljivosti
Zdravlje i ljepota
Obavještenja
Pridružite nam se i Vi
Marketing blok
Fb preporuke: